Čistenie markýz Nitra – Naša firma sa zameriava na čistenie markýz Nitra, ktoré sú plastové a látkové. Samozrejme údržba plastových markýz je omnoho jednoduchšia než čistenie látkových markýz. Plastové markýzy čistíme spôsobom, ktorým umývame okná, výklady a iné presklenné plochy. U látkových markýz postupujeme rovnako ako pri čistení kobercov. K čistenie markýz Nitra používame kotúčový stroj s kartáčom, kvalitnou čistiacou chémiou Bosch RTS a veľmi výkonný vysávač s kobercovou štrbinovou hubicou. Čistenie markýz Nitra je veľmi namáhavá práca a to prevažne pokiaľ sa jedná o markýzy, ktoré sú vo výške. Čistenie markýz Nitra vo výškach musia vykonávať odborne zaškolení a profesionálni pracovníci. Naši zamestnanci, ktorí zaisťujú čistenie markýz Nitra vo výškach majú platnú licenciu na práce vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky. Títo pracovníci prešli školením podľa nariadenia vlády a podľa § 134 odst. 2 a podľa § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. v znení zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Pri čistení markýz môžeme zaistiť aj ich impregnáciu. Pre impregnáciu je dôležité, aby bolo pekné počasie a hlavne bezvetrie. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme i nasledujúce služby : denné a pravidelné upratovanie domácnosti, bytu, domu, kancelárie Bratislava, upratovanie po stavbe a rekonštrukciách Bratislava, upratovanie po maľovaní a maliaroch Bratislava, upratovanie po záplavách a havárii  Bratislava, upratovanie pred otvorením predajní Bratislava. Ďalej taktiež vykonávame strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava, strojové čistenie a reštaurovanie podláh Bratislava, voskovanie a fluatácia podláh Bratislava a sme schopný zabezpečiť i odstránenie grafiti Bratislava.