Čistenie kobercov, účinné tepovanie Nitra

Čistenie a tepovanie kobercov, sedacích súprav, kresiel, čalúnenie, atď. v Nitre vykonávame ako pravidelné opakujúce sa čistenie alebo ako nárazové alebo jednorazovej zbavenie kobercových povrchov nežiaducich nečistôt. Pri čistení a tepovaní kobercových plôch Nitra je pre nás veľmi podstatnou informáciou, koľkokrát bol koberec čistený a aká chémie k tomu bola použitá. Dôležité je, aby nebol podceňovaný stupeň znečistenia. Ak sa koberec dlhú dobu nečistil a jeho znečistenie je naozaj veľmi silné, tak ani pri použití najúčinnejších metód čistenia sa ho nepodarí vyčistiť dokonale. Pravidelným vykonávaním strojového čistenia sa zachová jeho pôvodný vzhľad a tiež sa predĺži jeho životnosť.

Čučma 218, 048 01 Rožňava … Fedákova 30, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Borekova 4, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Mudrochova 4, 831 06 Bratislava – Rača … Prievozská 2, 821 09 Bratislava – Ružinov … Tešedíkova 4, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Mateja Bela 12, 010 15 Žilina …  Novozámocká 6, 949 05 Nitra … Zámocká 4, 901 01 Malacky … Štefánikova 22, 917 01 Trnava … Nám. Š. N. Hýroša 12, 034 01 Ružomberok …  Sučianska 27, 036 01 Martin … Jarná 4, 040 01 Košice … Lučenecká Cesta 2282, 960 01 Zvolen … … Esterházyovcov 1617, 924 01 Galanta … Vajnorská 134, 831 04 Bratislava – Nové Mesto … Proletárska 378, 92551 Šintava – Sereď … Priemyselná 9, 921 01 Piešťany … Pribišova 16, 841 05 Bratislava – Karlova Ves … O. Plachého 48, 036 01 Martin … Dr. V. Clementisa 4753, 979 01 Rimavská Sobota … Pod Lipovým 47, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Levočská 8, 052 01 Spišská Nová Ves … Urbárska 8, 851 10 Bratislava – Jarovce … Záhorská 4, 841 06 Bratislava – Záhorská bystrica … Necpalská cesta 25, 971 01 Prievidza … Moyzesova 8, 085 01 Bardejov  … Murgašova 69, 940 02 Nové Zámky … Bottova 8, 900 31 Stupava … Gercenova 7, 851 01 Bratislava-Petržalka … Čučmianska dlhá 8, 048 01 Rožňava … Radlinského 468, 955 01 Topoľčany … Mikovíniho 4, 917 01 Trnava … Drevárska 22, 902 01 Pezinok … Letná 17, 040 01 Košice … Vácka 15, 018 41 Dubnica nad Váhom … Pribinova 5, 075 01 Trebišov … Nábrežie Slobody 5, 020 01 Púchov … Roľnícka 4, 831 07 Bratislava – Vajnory … Vývojová 7, 851 10 Bratislava – Rusovce … Maroša Madačova 4, 034 01 Ružomberok … Sabinovská 31, 080 01 Prešov … Električná 16, 911 01 Trenčín … Ružová dolina 17, 821 09 Bratislava – Ružinov … Korzo 17, 010 15 Žilina … Nám. práce 921, 841 10 Bratislava – Devín … Rádayho 13, 984 01 Lučenec … 1. mája 5555, 066 01 Humenné … Šamorínska 31, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Staviteľská 8, 831 04 Bratislava – Rača … Jána Kalinčiaka 3, 901 01 Malacky … Strážska cesta 54, 960 01 Zvolen … Dvojkrížna 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Jozefská 18, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … L. Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica … Hlohová 16, 920 01 Hlohovec … Kuzmányho 24, 031 01 Liptovský Mikuláš … Slov. dobrovoľníkov 2049, 022 01 Čadca … Rastislavova 5, 949 01 Nitra … Jesenského 98, 965 01 Žiar nad Hronom … Saratovská 23, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Jilemnického 34, 929 01 Dunajská Streda … Kmeťova 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Dlhé Hony 4, 058 01 Poprad